Audyt finansowy

Badanie sprawozdań finansowych

Na spotkaniu

OFERTA

  • Badanie sprawozdań finansowych

  • Audyt wykorzystania środków unijnych

  • Audyty zarządcze dla Właścicieli oraz Rad Nadzorczych

  • Badanie historycznych danych finansowych zamieszczanych w prospektach emisyjnych i dokumentach informacyjnych

  • Badanie planów i sprawozdań sporządzanych na potrzeby przekształcenia, połączenia, podziału, wniesienia aportu

  • Sporządzenie e-sprawozdań finansowych

Wyślij zapytanie ofertowe

dane Chmura

KONTAKT

+48 696 888 506

BADANIE

Badania sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z metodologią określoną w Międzynarodowych Standardach Badania Sprawozdań Finansowych.

Badanie sprawozdań finansowych służy do identyfikacji obszarów:

  • ryzyka finansowego,

  • ryzyka podatkowego,

  • ryzyka prawnego 

  • ryzyka gospodarczego

Indywidualne podejście i stosowana metodologia przy badaniu sprawozdań finansowych mają na celu uzyskanie jak najlepszych rezultatów oraz dostosowanie działań do specyfiki badanej jednostki.

Etapy badania sprawozdania finansowego:

Obraz2.png