Biegły rewident

Usługi 

Na spotkaniu

Usługi biegłego rewidenta oferowane przez Schramma i Wspólnicy to:

  • audyt finansowy (badanie sprawozdania finansowego)

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych  

  • doradztwo podatkowe

  • postępowanie likwidacyjne oraz upadłościowe

  • działalność szkoleniowa i wydawnicza w zakresie rachunkowości, audytu i podatków

  • sporządzanie ekspertyz oraz opinii ekonomicznych i finansowych

  • świadczenie usług atestacji, doradztwa i zarządzania wymagających wiedzy w obszarze rachunkowości lub audytu

  • świadczenie usług przewidzianych w standardach rewizji finansowej, a także innych usług zarezerwowanych w oddzielnych przepisach dotyczących czynności biegłych rewidentów

Kluczowy Biegły Rewident

Audyt wykorzystania środków unijnych

Sporządzenie e-sprawozdań finansowych

  • Biegły rewident od 2003 r. 

  • posiada duże doświadczenie we wszystkich obszarach finansów czy księgowości (między innymi jako Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy oraz Kontroler Finansowy w tym również jako Senior Manager w firmie z tzw. Wielkiej Czwórki)

Schramma Piotr.JPG

Piotr Schramma

Biegły rewident nr 10068

Cena

Jeżeli są Państwo zainteresowani wyceną konkretnej usługi biegłego rewidenta prosimy o wysłanie maila lub przesłanie formularza wraz z podstawowymi informacjami o zatrudnieniu, przychodach oraz sumie bilansowej, a my wyślemy Państwu ofertę z wyceną usługi.