Stock Market Quotes

Ceny transferowe

Schramma i Wspólnicy oferuje usługi sporządzania dokumentacji cen transferowych, eliminację ryzyka wynikającego z niewłaściwie prowadzonej polityki cen transferowych, bezpieczeństwo podczas kontroli skarbowych, reprezentację firmy przed organami podatkowymi.

ZAKRES OFERTY

  • audyt cen transferowych

  • sporządzanie dokumentacji cen transferowych

  • opracowanie polityki cen transferowych

  • analiza danych porównawczych (benchmarking)

  • bieżące doradztwo

  • szkolenia z obszaru cen transferowych

CENA

Wyślij zapytanie ofertowe

Napisz do nas