ZESPÓŁ

Filarami naszej spółki są nasi pracownicy, zespół specjalistów SiW składa się z:

BIEGŁYCH REWIDENTÓW

DORADCÓW PODATKOWYCH

CERTYFIKOWANYCH KSIĘGOWYCH

Do każdej oferty dobieramy zespół odpowiednich i wysoce wykwalifikowanych ekspertów, by w jak najlepszy sposób wykonać powierzoną nam usługę i osiągnąć powierzone nam cele. 

W swoich działaniach kierujemy się profesjonalizmem, podchodząc do każdej oferty indywidualnie, jasno przedstawiając formę naszej pracy (jakimi narzędziami posługujemy się oraz co zamierzamy wykonać), szczegółowy plan wykonywanych przez nas działań, pozwala zrozumieć istotę i ważność decyzji (pozytywne i negatywne skutki wybrania poszczególnych scenariuszy).

Dbamy także o jak najlepszą atmosferę z naszymi klientami, jesteśmy transparentni co do naszych działań budując zaufanie i zapewniając rzetelność i wiarygodność naszej pracy.

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY

Schramma Piotr.JPG

Piotr Schramma

Prezes Spółki,

Biegły Rewident nr 101068

Biegły sądowy

Biegły rewident od 2003 r. – od tego czasu aktywnie wykonywałem zawód biegłego rewidenta oraz zarządzałem projektami  w zakresie badania, przeglądów sprawozdań finansowych i raportów grupowych sporządzonych według ustawy o rachunkowości oraz MSSF.

Dotychczas przeprowadzany przez ze mnie audyt finansowy skupiał się na branży usługowej, produkcyjnej oraz handlowej.

W mojej karierze zdobyłem duże doświadczenie we wszystkich obszarach finansów czy księgowości, między innymi jako Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy oraz Kontroler Finansowy. Pracowałem dla polskich i międzynarodowych spółek z różnych branż (w tym również jako Senior Manager w firmie z tzw. Wielkiej Czwórki).

Absolwent Wydziału Zarządzania (specjalność: Rachunkowość) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.​